SERWIS INFORMACYJNY     

SŁOWNIK

Lesko

Lesko [jid. Lisk], miasto w woj. podkarpackim, pow. bieszczadzkim; lokowane w 1457. Pierwsza wzmianka dotycząca Żydów pochodzi z 1542, a przekazy z 1563 świadczą, że żyło tu wówczas ok. 20 rodzin żyd. Żydzi zajmowali się przede wszystkim handlem i rzemiosłem (często łączyli oba te zawody), a także udzielaniem kredytu. Wśród rzemieślników znajdowali się rzeźnicy, piwowarzy, krawcy, sukiennicy, szklarze, złotnicy. W 1640 do Żydów należało 38 domów w L. Gmina stopniowo powiększała się, mimo że miasto kilkakrotnie ucierpiało na skutek zarazy, pożaru i rabunków dokonanych przez wojsko w czasie wojny północnej (1709). Od 1772 znalazło się pod zaborem austr. W 1880 żyło tu blisko 2 tys. Żydów, w 1921 liczba ta wzrosła do 2,4 tys. (ok. 63% ogółu ludności).
Zarówno miasto, jak i tamtejsza gmina nie miały większego znaczenia gosp. ani polit. W żyd. folklorze galicyjskim miejscowi wyznawcy judaizmu byli synonimem głupców (w Królestwie Polskim taką niezbyt zasłużoną opinię mieli Żydzi z Chełma). Po wybuchu II wojny światowej miasto znalazło się w radz. strefie okupacyjnej. Po wkroczeniu Niemców w czerwcu 1941 część ludności żyd. wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu, część przesiedlono do Zasławia, a następnie wymordowano. W L. zachowała się wspaniała synagoga z XVIII w. (mieści się w niej muzeum), a także cmentarz z zabytkowymi nagrobkami, niektóre z nich pochodzą z poł. XVI wieku. H.W.

w internecie

Tekst zamieszczony obok pochodzi z książki
"Historia i kultura Żydów polskich. Słownik",
autorstwa Aliny Całej, Hanny Węgrzynek i Gabrieli Zalewskiej,
wydanej przez WSiP

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Lesko" ?

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl