SERWIS INFORMACYJNY     

SŁOWNIK

Lubaczów

Lubaczów, miasto w woj. podkarpackim. Prawa miejskie posiadało od 1377. W okresie staropolskim było siedzibą starostwa. Najstarsze wiadomości o Żydach pochodzą z końca XV w., w 1498 dzierżawili cła lubaczowskie. Wykazy podatkowe informują, że w 1538 w mieście mieszkało już 18 rodzin żyd., chociaż lustracja z 1565 mówi zaledwie o trzech rodzinach. Żydzi lubaczowscy zajmowali się zarówno handlem, jak i rzemiosłem, mieli m.in. prawo warzenia piwa. Nadal dzierżawili opłaty miejskie, a w 1621, 1633, 1639 dochody królewskie z całego starostwa. Prawdopodobnie trudnili się ogrodnictwem lub hodowlą bydła i drobiu, posiadali gospodarstwa w pobliżu miasta. L. ucierpiał na skutek epidemii i pożarów w 1. poł. XVII w., zniszczenia te zostały pogłębione w czasie powstania Chmielnickiego i “potopu” szwedzkiego.
Lustracja z 1662 nie wymienia domów żyd., niemniej na pocz. XVIII w. istniała tu stosunkowo liczna gmina, o czym świadczą kwoty podatków wpłacane do skarbu królewskiego. Według wykazu pogłównego z 1765 w mieście i okolicznych wsiach mieszkało 687 Żydów zobowiązanych do płacenia podatku. Od 1772 miasto znalazło się pod zaborem austr. W XIX w. stopniowo traciło znaczenie. Tutejsi Żydzi zajmowali się gł. lokalnym handlem. Nadal popularne były targi i jarmarki lubaczowskie. W mieście nie było zakładów przemysłowych. W 1880 gmina żyd. liczyła ok. 1,3 tys. osób (ok. 30% ogółu ludności). W dwudziestoleciu międzywojennym Żydzi stanowili nadal jedną trzecią mieszkańców miasta, zajmowali się drobną wytwórczością, należało do nich ponad 100 niewielkich zakładów rzemieślniczych i przemysłowych.

w internecie

Tekst zamieszczony obok pochodzi z książki
"Historia i kultura Żydów polskich. Słownik",
autorstwa Aliny Całej, Hanny Węgrzynek i Gabrieli Zalewskiej,
wydanej przez WSiP
W 1939 w L. mieszkało ok. 2,3 tys. Żydów. Na początku II wojny światowej miasto znalazło się pod okupacją radz., po zajęciu go przez Niemców, w 1942 zostało utworzone getto, w którym znalazło się ok. 7 tys. osób, w tym Żydzi przesiedleni z okolicznych miasteczek. Większość z nich została deportowana w październiku 1942 i w styczniu 1943 do obozu zagłady w Bełżcu. H.W.
Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Lubaczów" ?

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl