SERWIS INFORMACYJNY     

SŁOWNIK

Organizacja Syjonistyczna w Polsce

Organizacja Syjonistyczna w Polsce [hebr. Ha-histadrut Ha-cijonit Be-Polanija], partia powstała w 1916, podporządkowana Światowej Organizacji Syjonistycznej (ŚOS). Jej celem było utworzenie prawnie zabezpieczonej żyd. siedziby nar. w Palestynie. W Polsce wysuwała postulat autonomii nar. i kult., broniła praw nar. i interesów gosp. ludności żyd. Prowadziła działalność propagandową, wzmacniając świadomość nar. Żydów, zbierała fundusze na kolonizację i organizowała emigrację do Palestyny. Jej działaczy popularnie nazywano ogólnymi syjonistami. Posiadała trzy centrale (dla byłego zaboru ros., dla Galicji Zachodniej i Śląska oraz dla Galicji Wschodniej).
Dzieliła się na trzy frakcje różniące się programem społ. i poglądami na metody realizacji celów syjonizmu: Et Liwnot [hebr., Czas budować], umiarkowaną, posiadającą początkowo największe wpływy; Al Ha-miszmar [hebr., Na straży], z lewicowym programem społ.; oraz syjonistów rewizjonistów (Nowa Organizacja Syjonistyczna), o charakterze prawicowym, radykalnym, militarystycznym. W latach 30., wraz z radykalizacją społeczności żyd., wzrosła popularność dwu ostatnich frakcji. Organizacja miała najwięcej zwolenników na ziemiach byłego Królestwa Polskiego i w Galicji, wśród burżuazji, inteligencji i drobnomieszczaństwa.

w internecie

Tekst zamieszczony obok pochodzi z książki
"Historia i kultura Żydów polskich. Słownik",
autorstwa Aliny Całej, Hanny Węgrzynek i Gabrieli Zalewskiej,
wydanej przez WSiP
Głównymi działaczami partii byli: I. Grünbaum, M.A. Hartglas, L. Reich, H. Rosmarin, E. Sommerstein, A.O. Thon. Pod jej wpływem znajdowała się duża część prasy syjon. w Polsce, m.in. “Hajnt”, “He-chaluc” i “Nasz Przegląd” w Warszawie; “Togblat” i “Chwila” we Lwowie; “Nowy Dziennik” w Krakowie. Zob. Ichud. G.Z.
Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Organizacja Syjonistyczna w Polsce" ?

DZIEŃ JUDAIZMU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

SZOAH

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl