SERWIS INFORMACYJNY     

SŁOWNIK

Pińczów

Pińczów [jid.: Pinczew, Pinczow], miasto w woj. świętokrzyskim, prawa miejskie otrzymało w 1428, było własnością Oleśnickich, Myszkowskich i Wielopolskich. Do poł. XVIII w. jeden z najważniejszych ośrodków handlowych Rzeczypospolitej, miejsce popularnych jarmarków. Początki osadnictwa żyd. datowane są na XVI w. W 1594 właściciel miasta Zygmunt Myszkowski nadał tutejszym Żydom przywilej. Wkrótce powstała synagoga. Gmina pińczowska szybko powiększała się i zdobyła znaczącą pozycję w Sejmie Żydowskim.
Podstawą prosperity był handel, zarówno lokalny, jak dalekosiężny (m.in. z Gdańskiem, Wrocławiem). W 2. poł. XVII w. P. był jednym z największych skupisk żyd. w Małopolsce, trzecim po podkrakowskim Kazimierzu i Lublinie. Mieszkało tu wówczas ponad tysiąc Żydów, sto lat później liczba ta wzrosła do ok. 2 tys. W 1815 miasto znalazło się w granicach Królestwa Polskiego, stopniowo traciło na znaczeniu, handel pozostawał jednak podstawą utrzymania większości tamtejszych Żydów. Handlowali przede wszystkim zbożem, owcami, wełną; najczęściej była to wymiana o zasięgu lokalnym, nieliczni skupowali płody rolne dla wielkich hurtowników z Warszawy i Krakowa. W 1879 mieszkało tu prawie 4 tys. wyznawców judaizmu (64% ogółu ludności). W okresie międzywojennym miasto zachowało znaczenie lokalne.

w internecie

Tekst zamieszczony obok pochodzi z książki
"Historia i kultura Żydów polskich. Słownik",
autorstwa Aliny Całej, Hanny Węgrzynek i Gabrieli Zalewskiej,
wydanej przez WSiP
Przed wybuchem II wojny światowej tutejsza gmina żyd. liczyła ok. 3,5 tys. Żydów. Podczas okupacji niem. ludność żyd. zgrupowano w wyznaczonej części miasta. W poł. 1942 na obszarze tym utworzono getto, w którym znalazło się ok. 3 tys. osób. W październiku 1942 większość jego mieszkańców deportowano do obozu zagłady w Treblince. W okolicznych lasach działały dwa oddziały żyd. partyzantki, współpracujące z partyzantami pol. W P. ocalała synagoga z XVII w., z najstarszymi z zachowanych na ziemiach pol. malowidłami (XVIII w.). W mur otaczający zniszczony cmentarz wbudowano ocalałe nagrobki, z których część pochodzi z XVII wieku. H.W.
Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Pińczów" ?

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl