SERWIS INFORMACYJNY     

SŁOWNIK

Protokoły Mędrców Syjonu

Protokoły Mędrców Syjonu, tekst antysemicki, przypisujący Żydom tajne knowania w celu zawładnięcia światem. Opublikowany po raz pierwszy w 1903 na łamach pisma “Russkoje Znamia”, póżniejszego organu czarnych sotni, podczas rewolucji 1905 wydany w Petersburgu w formie broszury. W 1921 P.M.S. zdemaskował jako falsyfikat ang. dziennikarz Ph. Graves. Powstały one z inspiracji P. Raczkowskiego, szefa zagranicznych placówek ochrany (carskiej tajnej policji polit.), aby doprowadzić do zamętu w środowiskach ros. emigracji. Nie jest to utwór oryginalny, lecz dokonana przez kilku autorów, a ostatecznie opracowana przez ros. pisarza M. Gołowinskiego (współpracownika ochrany) kompilacja, zawierająca przede wszystkim tłumaczenie wydanego w 1864 w Brukseli krytycznego wobec Napoleona III dzieła paryskiego adwokata M. Jolly’ego (1829–78) Dialogue aux Enfers entre Montesquieu et Machiavel (franc., Dialog w piekle między Monteskiuszem i Machiavellim. W paryskiej Bibliotece Narodowej odnaleziono egzemplarz z adnotacjami ros. na marginesach pisanymi różnymi charakterami pisma).
Na kompilację składały się ponadto: streszczenie Katechizmu rewolucjonisty S. Nieczajewa (1847–82) i pojedyncze sformułowania z Biesów F. Dostojewskiego. Całość, zaktualizowana m.in. o wydarzenia 1895–99 we Francji, została włożona w usta “Mędrców Syjonu”, którzy jakoby mieli się spotkać na tajnej naradzie podczas Kongresu Syjonistycznego w Bazylei (1897). P.M.S. zdobyły ogromną popularność. Ich treścią działacze czarnosecińscy uzasadniali pogrom w Kiszyniowie (1903). Car Mikołaj II i jego żona, mimo ostrzeżeń ochrany, uczynili z nich ulubioną lekturę i uważali za spełniające się proroctwo. Po rewolucji bolszewickiej P.M.S. zostały wydane w 1919 w Polsce, a w 1920, niemal równocześnie, w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, w krajach skandynawskich, w Rumunii, w Grecji, w Bułgarii, na Litwie i na Węgrzech. Ich echa zawierał apel Episkopatu pol. do biskupów całego świata, wystosowany w czasie wojny pol.-radz.

w internecie

Tekst zamieszczony obok pochodzi z książki
"Historia i kultura Żydów polskich. Słownik",
autorstwa Aliny Całej, Hanny Węgrzynek i Gabrieli Zalewskiej,
wydanej przez WSiP
W Niemczech do 1939 opublikowano je w 33 wydaniach (po dojściu Hitlera do władzy stały się obowiązkową lekturą szkolną). Sam Hitler czerpał z nich inspirację przy pisaniu Mein Kampf [niem., Moja walka]. W Polsce do 1939 ukazało się 9 edycji, firmowanych przez klerykalne Towarzystwo “Rozwój” oraz wydawnictwa Obozu Narodowo-Radykalnego. Ks. S. Trzeciak, którego twórczość była ceniona w nazistowskich Niemczech, doszukiwał się potwierdzenia tez P.M.S. nawet w słowach proroków biblijnych. W czasie okupacji w Krakowie ukazał się przedruk edycji z 1937 i 1938. Po wojnie przedruki tych wydań wyszły w 1968, 1982, 1983 (wszystkie trzy z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) oraz po 1989 (co najmniej trzy wydania). A.C.
Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Protokoły Mędrców Syjonu" ?

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl