SERWIS INFORMACYJNY     

SŁOWNIK

Rabin

rabin [hebr. rabi = mój mistrz], uczony, znawca pism i zagadnień religijnych, który ukończył jesziwę i otrzymał dokument nazywany smicha [hebr., upoważnienie], co dawało mu prawo nauczania i rozstrzygania spornych kwestii religijnych prawa żydowskiego. Był urzędnikiem i przywódcą duchowym gminy. Formalnie zatrudniany przez gminę pełnił wiele funkcji. Podpisywał, a tym samym zatwierdzał ustawy gminne, kontrolował prawidłowość przeprowadzania wyborów do władz gminy, przewodniczył rozprawom sądu żyd., udzielał ślubów, nakładał klątwę (cherem), nadzorował nauczanie w szkole, niekiedy był przewodniczącym jesziwy.
Miał głos decydujący w sprawach spornych. Wiele gmin dążyło do ograniczenia władzy r., np. wydawały rozporządzenia zezwalające na zatrudnienie go tylko na okres 6 lat. R. otrzymywał wynagrodzenie z kasy gminnej, w XVII w. wynosiło ono ok. 8–10 złotych tygodniowo, korzystał także z innych świadczeń, np. z darmowego mieszkania, często nie płacił podatków. Pobierał opłaty od ślubów, rozwodów i pogrzebów. W XIX w. funkcje r. zostały określone przez prawodawstwo państw zaborczych. W Królestwie Polskim powołano urząd nadrabina, a w Austrii i Prusach wprowadzono wymóg znajomości języka niem.

w internecie

Tekst zamieszczony obok pochodzi z książki
"Historia i kultura Żydów polskich. Słownik",
autorstwa Aliny Całej, Hanny Węgrzynek i Gabrieli Zalewskiej,
wydanej przez WSiP
W obu tych krajach otwarto pierwsze wydziały judaistyki na poziomie uniwersyteckim, gdzie kształcili się także r. z ziem pol., zwolennicy judaizmu reformowanego. W Polsce niepodległej wprowadzono wymóg egzaminu państwowego dla r., połączonego z koniecznością znajomości języka pol. Nakaz ten nie był przestrzegany zbyt skrupulatnie. H.W.
Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Rabin" ?

zobacz także

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl