SERWIS INFORMACYJNY     

SŁOWNIK

Sądownictwo żydowskie

sądownictwo żydowskie, instancje sądowe istniejące przy instytucjach autonomii żydowskiej. W przywileju kaliskim wydanym w 1264 wspomniano o istnieniu wewnętrznego s.ż., które zajmowało się zatargami między wyznawcami judaizmu. Każda gmina żyd. posiadała własny sąd. W większych skupiskach składał się on z trzech kolegiów. W ich skład wchodziło przynajmniej trzech sędziów, dajanów. Każdemu z kolegiów podlegały sprawy innej wagi. Najniższe zajmowały się drobnymi zatargami, w których wartość przedmiotu sporu nie przekraczała 10 złotych. W dużych gminach, takich jak Kraków, zbierały się one nawet codziennie.
W posiedzeniach najwyższego kolegium oprócz dajanów brał udział także rabin. Zajmowało się ono poważnymi zatargami finansowymi oraz przestępstwami związanymi z przekroczeniem prawa rel., np. wykroczeniami przeciw moralności, omijaniem nakazów rel. Niektóre sprawy były rozpatrywane przez władze gminy. Sąd zbierał się najczęściej przy synagodze, niekiedy w innym budynku należącym do gminy. Zatargi między poszczególnymi skupiskami żyd., a także między jednostkami a władzami gminnymi były rozsądzane przez sądy ziemstw lub Sejmu Żydowskiego, przy którym zbierał się ’ trybunał sejmowy. Sądy żyd. w swoich postanowieniach opierały się na przepisach prawnych zawartych w Talmudzie i literaturze rabinicznej. W zawiłych kwestiach spornych zwracano się do uznanych autorytetów, uczonych rabinów (responsy rabinackie).
H.W.

w internecie

Tekst zamieszczony obok pochodzi z książki
"Historia i kultura Żydów polskich. Słownik",
autorstwa Aliny Całej, Hanny Węgrzynek i Gabrieli Zalewskiej,
wydanej przez WSiP

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Sądownictwo żydowskie" ?

DZIEŃ JUDAIZMU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

SZOAH

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl