SERWIS INFORMACYJNY     

SŁOWNIK

Strefa osiedlenia

strefa osiedlenia [ros. czerta osiedłosti], wydzielony przez władze carskie rejon w zachodnich guberniach imperium rosyjskiego, w którym pozwolono zamieszkiwać Żydom. Po drugim i trzecim rozbiorze Polski, kiedy pod panowanie ros. dostała się większość pol. Żydów, wydano pierwsze ukazy, których skutkiem było wyodrębnienie strefy. Zabroniono im przenoszenia się i osiedlania w miastach rdzennej Rosji, zaczęto rugować ze wsi. Po wojnach napoleońskich car Aleksander I, po krótkim okresie złagodzenia prawnych ograniczeń, zmniejszył obszar s.o. i wprowadził zakaz zamieszkiwania przez Żydów pasa wzdłuż granicy zach., szerokości 50 wiorst.
Granicę strefy określono w 1836. Obejmowała ona gubernie wołyńską, grodzieńską, wileńską, podolską, mińską, jekaterynosławską i Besarabię, prowincję kijowską (bez Kijowa), chersońską (bez Nikołajewa), taurydzką (bez Sewastopola), mohylewską i witebską (bez osad wiejskich), część czernihowskiej i połtawskiej. Dalsze ograniczenia wolności zamieszkiwania nastąpiły w 1882, kiedy car Aleksander III ustanowił ’ prawa majowe, na mocy których usuwano ludność żyd. z miast rdzennej Rosji oraz ze wsi w s.o. Akcją przesiedleńczą objęto w sumie około miliona osób. S.o. przetrwała do końca istnienia carskiej Rosji. Zob. status prawny ludności żydowskiej.
G.Z.

w internecie

Tekst zamieszczony obok pochodzi z książki
"Historia i kultura Żydów polskich. Słownik",
autorstwa Aliny Całej, Hanny Węgrzynek i Gabrieli Zalewskiej,
wydanej przez WSiP

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Strefa osiedlenia" ?

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl