SERWIS INFORMACYJNY     

SŁOWNIK

Talmud

Talmud [hebr., Nauka], najważniejsza po Biblii księga judaizmu. Zawiera komentarze do Pisma Świętego, rabiniczne dyskusje, wskazania moralne i przypowieści. Porusza takie tematy, jak: istota Boga, kosmologia, życie pośmiertne, zmartwychwstanie, Sąd Ostateczny, Mesjasz, istota człowieka, dusza ludzka, grzech i skrucha, nagroda i kara, wiara i modlitwa, nakazy rel., prawo cywilne i karne, życie rodzinne, rola kobiety, wychowanie dzieci, jednostka i społeczność, zasady moralne (wobec Boga, innych ludzi i zwierząt), wskazania pobożnego życia, odżywianie, dbałość o ciało i zdrowie, a także demonologia. T. powstawał stopniowo, jego zasadnicze części zostały skodyfikowane w IV w. n.e., lecz niektóre fragmenty powstały później.
Składa się z dwóch podstawowych części. Pierwsza, Miszna, stanowi spisane przez tanaitów prawo ustne. Druga, Gemara, komentująca Misznę, napisana została w dwóch wersjach: w talmudycznych akademiach Palestyny i Babilonii. Obie wersje obowiązują w judaizmie do dziś, lecz Talmud Jerozolimski (hebr. Talmud Jeruszalmi, IV w. n.e.) nie był już rozwijany, Talmud Babiloński (hebr. Talmud Babli, ok. 500 n.e.) wciąż obrastał nowymi komentarzami [hebr. tosefta, dodatek] i rabinackimi rozstrzygnięciami problemów rel. (Raszi), stanowiąc żywą interpretację religii w zmieniających się w ciągu pokoleń warunkach. Poruszane w T. kwestie dotyczące prawa rel. nazywane są halachą; przypowieści, legendy, wskazania moralne i wątki folklorystyczne - agadą [aram., opowieść]. Używany do dziś przez wyznawców judaizmu T. jest wielotomowym dziełem, którego studiowanie jest podstawowym obowiązkiem ortodoksyjnego Żyda. A.C.

w internecie

Tekst zamieszczony obok pochodzi z książki
"Historia i kultura Żydów polskich. Słownik",
autorstwa Aliny Całej, Hanny Węgrzynek i Gabrieli Zalewskiej,
wydanej przez WSiP

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Talmud" ?

zobacz także

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl