SERWIS INFORMACYJNY     

SŁOWNIK

Włodawa

Włodawa [jid.: Wladowa, Wlodowa, Wlodewe], miasto w woj. lubelskim. Prawa miejskie posiadało od ok. 1540, własność prywatna do XIX w. Początki osadnictwa żyd. sięgają 2 poł. XVI w. Gmina powstała na pocz. XVII w. jako przykahałek Brześcia Litewskiego. Oddziały kozackie podczas powstania Chmielnickiego dokonały rzezi ludności żyd., która schroniła się do W. z okolicznych miejscowości. W 2. poł. XVII w. gmina odbudowała się, wzniesiono wówczas drewnianą synagogę. Obszerniejsza, murowana wraz z kompleksem pomieszczeń kahalnych powstała w 1764–74. Miasto dobrze rozwijało się w XVIII w. dzięki odbywającym się tutaj jarmarkom, na których handlowano gł. końmi, owcami i bydłem, sprowadzanymi z Ukrainy i Wołynia.
Po kongresie wiedeńskim W. znalazła się w Królestwie Polskim. Po okresie zastoju na pocz. XIX w. ożywienie gosp. nastąpiło w 2. poł. tego stulecia, kiedy miasto stało się siedzibą powiatu i otrzymało połączenie kolejowe z Chełmem i Brześciem. W 1765 mieszkało tu ok. 630 Żydów, w 1827 – ok. 4,5 tys, a w 1890 – 6,7 tys (82% ogółu ludności). W okresie międzywojennym we W. działały żyd. ugrupowania polit. wszystkich kierunków, ich przedstawiciele posiadali silną reprezentację we władzach miasta. Istniały dwie murowane synagogi, biblioteka i szkoła typu Talmud–Tora. W 1939 we W. mieszkało ok. 5,6 tys. Żydów (ok. 60% ogółu mieszkańców). Podczas II wojny światowej, od listopada 1940 do kwietnia 1943, w założonym tu przez Niemców obozie pracy przy robotach melioracyjnych zatrudniano przeciętnie po 600 Żydów. Na pocz. 1942 utworzono getto, do którego przesiedlono również ludność żyd. z okolicznych miejscowości, a także z Mielca, Krakowa i Wiednia. Łącznie znalazło się w nim ok. 5,7 tys. osób. Do końca roku większość z nich zginęła w obozie zagłady w Sobiborze.

w internecie

Tekst zamieszczony obok pochodzi z książki
"Historia i kultura Żydów polskich. Słownik",
autorstwa Aliny Całej, Hanny Węgrzynek i Gabrieli Zalewskiej,
wydanej przez WSiP
Ostateczna likwidacja getta nastąpiła w kwietniu 1943. We W. ocalały budynki trzech synagog. W tzw. Wielkiej późnobarokowej, pochodzącej z 1774, z dobrze zachowanym wnętrzem, mieści się obecnie Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, posiadające bogaty dział judaików. Mała Synagoga z 1928 i dom kahalny z XIX w. z salą modlitewną również są użytkowane przez muzeum.
H.W.

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Włodawa" ?

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl