SERWIS INFORMACYJNY     

SŁOWNIK

Żydwoski Związek Wojskowy

Żydowski Związek Wojskowy (ŻZW), niezależna od Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) formacja zbrojna w getcie warszawskim, utworzona w 1942 (wrzesień-październik) przez syjonistów-rewizjonistów (Organizacja Syjonistyczna, Nowa Organizacja Syjonistyczna) oraz ich młodzieżową organizację Betar. Na jej czele stanął P. Frenkel. W skład ŻZW wchodziła grupa żołnierzy Wojska Polskiego, uczestników kampanii wrześniowej 1939.
Nawiązali oni kontakty z dawnymi towarzyszami broni, a poprzez nich z działaczami Armii Krajowej, dzięki czemu otrzymali znaczną ilość broni. ŻZW liczył 200–250 członków, lepiej uzbrojonych i przeszkolonych niż członkowie ŻOB. Próby połączenia obu ugrupowań nie przyniosły rezultatu, jednak w czasie powstania, w kwietniu i maju 1943, ściśle ze sobą współpracowały. ŻZW prowadził walki w rejonie placu Muranowskiego, jego grupy działały także w rejonie szopu szczotkarzy. Większość walczących członków ŻZW zginęła w powstaniu, reszta – podczas próby wydostania się z getta.
G.Z.

w internecie

Tekst zamieszczony obok pochodzi z książki
"Historia i kultura Żydów polskich. Słownik",
autorstwa Aliny Całej, Hanny Węgrzynek i Gabrieli Zalewskiej,
wydanej przez WSiP

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Żydwoski Związek Wojskowy" ?

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl