SERWIS INFORMACYJNY     

ZAGŁADA

Gross-Rosen

Obóz powstał wcześnie, już w 1940 roku. Lecz przez dłuższy czas funkcjonował jako niewielki obóz obsługujący pobliski kamieniołom. Z początku był filią KL Sachsenhausen, w roku 1941 uzyskał stopień niezależny.

Pierwszy transport trafił do Gross-Rosen 2 sierpnia 1940. Obóz ten wyróżniał się bardzo ciężkimi warunkami związanymi z pracą w kamieniołomie.

Zasadnicza rozbudowa obozu przypada na koniec wojny, na rok 1944. Wówczas obóz stanął na czele licznych filii położonych na terenie powojennej Polski, Niemiec i Czech. Ogółem przez Gross-Rosen - obóz macierzysty i jego filie - przeszło około 125 000 więźniów, w tym również więźniowie nie rejestrowani, przywożenia do obozu na egzekucję. Do najliczniejszych grup narodowościowych w obozie należeli Żydzi (obywatele różnych państw europejskich), Polacy oraz obywatele Związku Radzieckiego, w tym jeńcy wojenni). Liczbę ofiar obozu szacuje się na około 40 000 osób.

Wśród filii był słynny i kryjący jeszcze wiele tajemnic obóz pracy w Walimiu, tzw. Reise – po części mieszczący się w podziemnych korytarzach i bunkrach – największych budowli obozowej III Rzeszy.

Od jesieni 1943 roku do lutego 1945 roku działał na terenie KL Gross-Rosen wychowawczy obóz pracy wrocławskiego gestapo (AEL), przez który przeszło 4200 więźniów.

zobacz także

Zapraszamy do wzięcia udziału w forum dyskusyjnym na temat: Pamięć o Zagładzie
Muzeum powstało na tym terenie dopiero w 1983 roku na skutek starań środowisk byłych więźniów i rodzin ofiar.

Muzeum zajmuje się konserwacją i udostępnianiem zabytków, utrzymywaniem wystaw stałych i czasowych, działalnością wydawniczą. Pracownicy muzeum gromadzą świadectwa, dowody, relacje z okresu istnienia obozu oraz prowadzą programy edukacyjne na potrzeby szkół i zorganizowanych grup.


Informacje:
wieś Rogoźnica leży na zachód od Wrocławia, 7 km od Strzegomia, przy trasie Strzegom - Legnica (droga krajowa nr 374). We wsi znajduje się stacja kolejowa oraz przystanek PKS.
Muzeum jest otwarte od godziny 8.00 do 17.00-20.00 (w zależności od pory roku).
Administracja jest otwarta od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00.

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
Rogoźnica, województwo dolnośląskie
poczta 58-152 Goczałków
tel. (0-74) 85-590-07
Web-site: www.gross-rosen.pl


Najbliższa gmina żydowska i czynna synagoga znajduje się we Wrocławiu.
(pc)Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Gross-Rosen" ?
Byłe obozy hitlerowskie
 - Auschwitz
 - Bełżec
 - Gross-Rosen
 - Kulmhof
 - Majdanek
 - Sobibór
 - Stutthof
 - Treblinka
Jedwabne
 - Przemówienie Prezydenta RP
Zagłada
 - Bunty w obozach zagłady
 - Doświadczenia pseudomedyczne
 - Dzieci w gettach
 - Dzieci w obozach koncentracyjnych
 - Liczebność ofiar Holocaustu
 - Likwidacje obozów hitlerowskich
 - Obozy zagłady a obozy koncentracyjne
 - Opór cywilny w gettach
 - Opór zbrojny w gettcie warszawskim
 - Praca w obozach koncentracyjnych
 - Przybycie do obozu, kwarantanna
 - Rabunek dóbr
 - Socjotechnika Zagłady
 - Sonderkommando w KL Auschwitz
 - Szpitale w obozach koncentracyjnych

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl