SERWIS INFORMACYJNY     

TEMAT MIESIĄCA

Naczelny Rabin Rzeczypospolitej

Piotr M. A. Cywiński: Minęło wiele lat, podczas których Polska nie miała Naczelnego Rabinatu, co spowodowało, że ta funkcja została na nowo ustanowiona przez Zarząd Związku Gmin Żydowskich w Polsce?

Michael Schudrich, Naczelny Rabin Rzeczpospolitej Polski: Przez ponad dwa lata trwały dyskusje nad projektem powołania naczelnego rabinatu, więc nie jest to niespodziewana decyzja. Najważniejszą potrzebą, na którą Naczelny Rabin musi odpowiadać to pomoc rabiniczna i kontakt z ludźmi. Im więcej Żydów powraca do judaizmu, tym więcej potrzebuje kontaktu z rabinem oraz jego przewodnictwa. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie uczyniliśmy wystarczająco wiele dla Żydów i gmin żydowskich spoza Warszawy i Łodzi. Trzeba więcej wysiłków, aby pomagać kolejnym Żydom.

Zdjęcie z materiałów GWŻ w Warszawie


Wśród obowiązków Naczelnego Rabina znajdują się oczywiście kompetencje reprezentacyjne, ale przeważają bardzo duże kompetencje rabiniczne: udział w powoływaniu rabinów gminnych, w rozstrzyganiu sporów, moce decyzyjne w wielu kwestiach dotyczących życia codziennego wszystkich gmin. Czy to nie oznacza pewnej centralizacji religijnego życia żydowskiego w Polsce?

Chodzi bardziej o wspomożenie gmin większym wsparciem rabinicznym niż o lepszą kontrolę. Gminy potrzebują - wśród kilku niezbędnych spraw - wsparcia rabinicznego. Z tą potrzebą chcemy się zmierzyć.Istnieją w Polsce wspólnoty niepodlegle Związkowi Gmin, różne gminy "niezależne", wspólnoty reformowane, od niedawna istnieje też ortodoksyjny, lubawiczerowski Chabad. Jak mogą się kształtować stosunki Naczelnego Rabina z tymi bardzo odmiennymi środowiskami?

To jest sytuacja, która się zdarza wszędzie w żydowskim świecie. W każdym kraju, gdzie istnieje Naczelny Rabin, są również grupy bardziej liberalne, czy funkcjonujące wspólnoty Chabadu. To nie jest nowa okoliczność dla Żydów. Jest to nowe dla Polski. W całym świecie żydowskim niestety pojawiają się również jednostki, które wykorzystują judaizm bądź żydowskie pochodzenie dla osiągnięcia personalnych korzyści. Ta działalność prowadzi wręcz do tworzenia własnych organizacji działających na szkodę naszej społeczności. Z żalem stwierdzam, że zdarza się to również w Polsce, miało miejsce w Warszawie czy Gdańsku. Niestety to cena jaką płacimy za życie w demokratycznym państwie.

Wśród obowiązków Naczelnego Rabina znajduje się opieka nad cmentarzami. To przecież jest logicznie za dużo jak na jedną osobę. Jak Rabin może taką opiekę sprawować?

Na terenie Polski funkcjonuje Komisja Rabiniczna ds. Cmentarzy, w której jestem od dwóch lat dyrektorem wykonawczym. W tym czasie starannie dobrana ekipa pracowników Komisji zajęła się sprawami bardzo wielu cmentarzy. Nie jest to łatwa praca, lecz stanowi ona integralną część tego, co rozumie się pod byciem rabinem, czy nawet Żydem dziś w Polsce.

Czy ogrom tych obowiązków nie utrudni Rabinowi prowadzenia codziennych prac w ramach Gminy
warszawskiej?


Wiele z tych obowiązków ponosiłem już zanim nie zostałem zaszczyconym moim nowym stanowiskiem. Gmina warszawska zatrudnia obecnie drugiego rabina, Zeliga Avrasina, wraz z którym ściśle współpracuję. Rabin Avrasin aktywnie zajmuje się prowadzeniem różnych programów edukacyjnych dla członków naszej gminy. Taka sytuacja nie oznacza oczywiście, że ograniczam mój czas czy że moje wsparcie dla Warszawskiej Gminy Żydowskiej, lub warszawskich Żydów zostało w znaczący sposób ograniczone.

w internecie

Witryna Związku Gimn Wyznaniowych Żydowskich w Polsce
Witryna Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie
zdjęcie z materiałów GWŻ w Warszawie


W jaki sposób ta funkcja wpłynie na poprawę stosunków z władzami samorządowymi, rządowymi?
Czy Naczelny Rabinat jest zakorzeniony w prawie polskim, na wzór np. Konferencji Episkopatu Polski,
czy biskupów polowych Wojska Polskiego?


Pytanie odnoszące się do prawnego statusu naczelnego rabinatu w prawie polskim winno być skierowane do polskich ekspertów. Tak czy inaczej zawsze byłem bardzo dobrze i przychylnie przyjmowany przez polskie władze, państwowe czy samorządowe i jestem im wdzięczny za okazane partnerstwo i wsparcie.

Dziękuję, życzę powowdzenia!

Zapraszamy do dyskusji na temat "Naczelny Rabin Rzeczypospolitej "

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl