SERWIS INFORMACYJNY     

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

Pardes Lauder: Tora po polsku

Od czasów przedwojennych nie było w Polsce nowego tłumaczenia Tory. Pomniejsze modlitewniki były drukowane, bądź kserowane w ramach działalności gmin w niewielkim nakładzie.

Nowe tłumaczenie ukazuje się obecnie w Krakowie, pod kierownictwem Sachy Pecarica i Ewy Gordon. Dzięki wsparciu Fundacji Ronalda S. Laudera zostały już wydane dwie pierwsze księgi: Bereszit (zwana po chrześcijańsku Księgą Rodzaju, bądź Genezą) oraz Szemot (czyli Księgą Wyjścia). Nazwy te pochodzą od pierwszych słów ksiąg. Kolejnymi będą Wajikra, Bamidbar i Dewarim. Wydanie tejże Tory powstało na podstawie studiów Tory i Talmudu, które odbywają się od lat w Krakowie pod kierownictwem Sachy Pecarica.

Układ stron zawiera zawsze po prawej u góry hebrajski tekst oryginalny a u dołu komentarze Rasziego. Po lewej stronie u góry widnieje tekst przekładu polskiego, oraz komentarze rabiniczne poniżej.

zobacz także

Tora

Zapraszamy do wzięcia udziału w forum dyskusyjnym na temat:
Polscy Żydzi dzisiaj
oraz w forum dyskusyjnym na temat:
Judaizm
Jak każdy inny, tenże przekład wywołał dyskusje. Jego charakterystyką jest bardzo wyraźne unikanie wszelkich antropomorficznych określeń Boga w tekście i komentarzach.

Dzieło to wzbudziło wiele zainteresowań, nie tylko wśród polskich Żydów, ale i chrześcijan pragnących poznać odmienne tradycje związane z Pismem Świętym. Jak napisał w imieniu Jana Pawła II, bp Pedro Lopez Quintana: "należy żywić nadzieję, że polski przekład "Bereszit", odkrywając przed czytelnikami "głębię żydowskiego spojrzenia na Torę", przyczyni się do lepszego jej zrozumienia i zbliżenia do siebie ludzi, pragnących budować przyszłość w duchu wzajemnego poszanowania, porozumienia i wzajemnej odpowiedzialności."
(pc)


Wydawca:
Stowarzyszenie Pardes
Ul. Starowiślna 28/8
31-032 Kraków

Zapraszamy do dyskusji na temat "Pardes Lauder: Tora po polsku"
Pardes Lauder: Tora po polsku
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
Żywność koszerna w Polsce
Polska i Izrael po 1989
Polska prasa żydowska dzisiaj
Odrodzenie życia żydowskiego w Polsce po 1989

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl