SERWIS INFORMACYJNY     

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

Polska prasa żydowska dzisiaj

W Polsce ukazuje się dziś kilka regularnych tytułów prasy żydowskiej, które służą przede wszystkim potrzebom wspólnot żydowskich oraz sympatykom i przyjaciołom polskich Żydów.„Midrasz” jest miesięcznikiem o charakterze społeczno-kulturalnym, ukazuje się w języku polskim od 1997 roku. Większość jego treści jest poświęcona życiu Żydów w Polsce oraz za granicą. W Midraszu znajdują się artykuły dotyczące wydarzeń aktualnych, historii, oraz liczne opinie, listy, korespondencje z całego świata. Są też komentarze Tory oraz nauka języka hebrajskiego. Midrasz stanowi też bardzo dobry zbiór materiałów dla osób pragnących poznać dzisiejszy świat polskich Żydów. Pismo jest dotowane przez Fundację R. Laudera.
Midrasz jest dostępny w prenumeracie Ruchu i Poczty, jest do nabycia w sieci Empik i dobrych księgarniach.

Redaktorem naczelnym jest Piotr Paziński.

Adres redakcji:
Stowarzyszenie "Midrasz"
ul. Twarda 6
00-104 Warszawa

tel. (0 22) 654 64 24, (0 22) 654 31 55
tel./fax: (0 22) 654 31 56

e-mail: midrasz@home.pl
Sterndlech jest nieregularnie wychodzącym pismem dla dzieci żydowskich, lecz czytany również przez dzieci z rodzin wychowujących swe potomstwo w duchu poszanowania innych kultur. Jest wydawany przez stowarzyszenia „Sterndlech”, co w jidysz znaczy „Gwiazdeczka”. Sterndlech proponuje dzieciom naukę tradycji i religii poprzez zabawę i atrakcyjnie przygotowane materiały. Dotyczą one np. chronologii roku żydowskiego, literatury dziecięcej, kuchni koszernej, nauki hebrajskiego i jidysz. Wiele kart z każdego numeru może być kolekcjonowane (np. Mała Encyklopedia Judaizmu).

Redaktor naczelny: Jacek Cholewicki

Adres redakcji:
ul. Twarda 6
00-950 Warszawa

tel (0 22) 652 22 00

e-mail: sztern@jewish.org.pl

zobacz także

Ze słownika: Prasa

Zapraszamy do wzięcia udziału w forum dyskusyjnym na temat:
Polscy Żydzi dzisiaj

w internecie

Witryna Das Jidysze Wort
Witryna Midrasza
Witryna Sterndlech


Das Jidysze Wort – Żydowskie Słowo jest kontynuacją wydawanej od roku 1946 żydowskiej gazety "Volksstimme". Pismo jest dwutygodnikiem wydawanym przez wydawanym w Warszawie przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce i ukazuje się w numerach dwujęzycznych: częściowo po polsku, a częściowo po jidysz. Obydwie części nie pokrywają się całkowicie, część polskojęzyczna jest bardziej poświęcona wydarzeniom aktualnym, strony w języku jidysz zajmują się bardziej kulturą żydowską – w szczególności literaturą jidysz. Pismo jest dostępne w „Empikach”, w prenumeracie „Ruchu” lub w redakcji.

Redaktorem naczelnym do niedawna był Adam Rok.

Z ostatniej chwili: W wyniku kłótni personalnych w Zarządzie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów, zasłużony redaktor Adam Rok został odwołany, wraz z nim odeszli jego współpracownicy. W chwili obecnej przyszłość magazynu pozostaje niepewna.

Adres redakcji:
Plac Grzybowski 12/16 (w budynku Państwowego Teatru Żydowskiego),
00-104 Warszawa

tel. (0 22) 620 05 48 (redaktor naczelny),
tel. (0 22) 620 05 49 (dział polski)
tel. (0 22) 620 05 42 (administracja)

E-mail: jwort@jewish.org.pl


Dodatkowo ukazuje się nieregularnie Almanach Żydowski wydawany przez Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.
(pc)

Zapraszamy do dyskusji na temat "Polska prasa żydowska dzisiaj"
Pardes Lauder: Tora po polsku
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
Żywność koszerna w Polsce
Polska i Izrael po 1989
Polska prasa żydowska dzisiaj
Odrodzenie życia żydowskiego w Polsce po 1989

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl