SERWIS INFORMACYJNY     

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Związek zarejestrowany został w 1993 roku jako kontynuacja Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego, powstałego w 1946 roku. Działa w oparciu o Ustawę o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP z 1997 roku oraz prawo wewnętrzne.

Jest prawnym kontynuatorem przedwojennych gmin. Reprezentuje polskich Żydów w procesie odzyskiwania przedwojennego mienia gmin żydowskich i innych wyznaniowych osób prawnych (proces restytucji). Celem działalności Związku jest organizowanie życia religijnego i kulturalnego członkom gmin w Polsce.

W szczególności Związek organizuje kult publiczny i kultywuje życie religijne, zakłada i utrzymuje gminy żydowskie, utzymuje synagogi i domy modlitwy, stołówki rytualne, cmentarze, łaźnie rytualne, zapewnia prowadzenie uboju i nadzoruje organizację żywności koszernej. Związek utrzymuje też instytucje o charakterze religijnym, takie jak bractwa grzebalne. Związek prowadzi szeroko zakrojoną działalność opiekuńczo-socjalną, wydaje czasopisma i książki. Związek jest partnerem wielu instytucji państwowych i innych w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa żydowskiego w Polsce, upowszechnianiu zabytków będących zarazem częścią dziedzictwa ogólnopolskiego. Związek prowadzi szkoły żydowskie, organizuje kursy, zajęcia, seminaria, konferencje, szkolenia.

zobacz także

Zapraszamy do wzięcia udziału w forum dyskusyjnym na temat:
Polscy Żydzi dzisiaj
W skład Związku wchodzi osiem gmin żydowskich w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Szczecinie, Katowicach, Bielsku- Białej i Legnicy. A mniejszych skupiskach żydowskich Związek lub gminy posiadają filie. Działalność Związku finansują środki własne oraz częściowo Joint (JDC), konkretne projekty wspierają również Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz inni sponsorzy.

Związek Gmin oraz gminy żydowskie zrzeszają pełnoletnie osoby wyznania mojżeszowego, osoby narodowości żydowskiej lub pochodzenia żydowskiego, nie będące jednocześnie wyznawcami innych religii, posiadające obywatelstwo polskie, zamieszkałe na terytorium RP. Przewodniczącym Związku jest Piotr Kadlcik.

Przedstawiciele Związku zasiadają w organach następujących organizacji: Europejski Kongres Żydów, Europejska Rada Społęczności Żydwoskich, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydów w Polsce, Komitet Żydów Amerykańskich (AJC), Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Rewindykacyjnych w Polsce, Światowa Federacja Żydów Polskich.

Związek jest głównym instytucjnalnym partnerem żydowskim w Polsce dla wielu instytucji, organizacji, stowarzyszeń, Kościołów oraz związków religijnych.
(pc)


Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
ul. Twarda 6
00-104 Warszawa
tel. (48-22) 620 06 76
tel. (48-22) 620 43 24
fax (48-22) 620 10 37

mail: sekretariat@jewish.org.pl

Zapraszamy do dyskusji na temat "Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP"
Pardes Lauder: Tora po polsku
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
Żywność koszerna w Polsce
Polska i Izrael po 1989
Polska prasa żydowska dzisiaj
Odrodzenie życia żydowskiego w Polsce po 1989

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl