SERWIS INFORMACYJNY     

REDAKCJA WITRYNY

Witryna projektu "Diapozytyw" powstała we współpracy wielu organizacji, stowarzyszeń, fundacji i instytucji, które zajmują się tematyką polsko-żydowską. Właśnie ta współpraca nadaje temu projektowi niezbędne społeczne zakorzenienie, konieczne dla wzmocnienia dialogu i wzajemnego zrozumienia.

Autor projektu pragnie podziękować wszystkim osobom, których wysiłek i pomoc pozwalają dojrzewać temu projektowi.

Witryna została stworzona w ramach Instytutu Adama Mickiewicza.


Koncepcja projektu i redakcja naczelna witryny: dr Piotr M. A. Cywiński.

Współpraca redakcyjna: dr Anna Marta Szczepan-Wojnarska, Kaja Wieczorek (ŻIH) .

Tłumaczenie na język angielski (poza oznaczonymi): dr Christina Manetti. Wersja angielska powstała dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

O Diapozytywie...

"Wspaniała, obszerna, nowoczesna witryna Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie. Bogata pod względem treści i zgromadzonych aktualności, odsyłacze do witryn poświęconych konkretnym miastom i regionom w Polsce. Duże perspektywy rozwoju. Dostępny także sporych rozmiarów słownik on-line. Warto ustawić tę witrynę jako Ulubiona."
- Jacek Olejnik, Hatikvah.


"(...) Pragnę wyrazić swoje pełne poparcie dla tej jakże potrzebnej i cennej inicjatywy. Ufam, że tworzona przez Pana witryna Diapozytyw w znaczący sposób wzbogaci źródła informacji na temat historii i współczesności Żydów w Polsce oraz zagadnień z tym związanych."
- Piotr Kadlčik, Przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce.
Dr Piotr M. A. Cywiński

Instytut Adama Mickiewicza
ul. Wiejska 12a
00-490 Warszawa

tel. (48-22) 44 76 148
fax. (48-22) 44 76 152

mail: pcywinski@iam.pl

zobacz także

Wszelkie uwagi mogące wzbogacić naszą witrynę prosimy przekazywać mailem lub w opiniach na forum o projekcie "Diapozytyw".
Architektura i realizacja informatyczna serwisu:

patroni serwisu

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
Polska Rada Chrześcijan i Żydów

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl