SERWIS INFORMACYJNY     

KSIĄŻKI

Sidur Szaarej Teszuwa


Sidur Szaarej Teszuwa. Modlitewnik żydowski według obyczaju aszkenazyjskiego, red. s. Pecaric, tłum. E. Gordon, Warszawa [Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie] 2005.


Początkiem mądrości jest bojaźń Boża.
Dzięki pracy Ewy Gordon i rabina Saszy Pecarica ukazał się wydaniem warszawskiej Gminy modlitewnik (Sidur) zawierający modlitwy dnia powszedniego, modlitwy na Szabat oraz na poszczególne Święta.

Jest to wielkie (ponad siedemset stron), pierwsze powojenne wydanie Siduru w Polsce zawierające nowe tłumaczenie modlitw na język polski.

Wydanie zawiera modlitwy po hebrajsku po prawej stronie, po lewej natomiast przekład polski oraz w przypadku najważniejszych modlitw transliterację (w uproszczonym zapisie wymowy hebrajskiej) - z myślą o początkujących. Cytaty z dwóch pierwszych ksiąg Bereszit i Szemot pochodzą z Tory Pardes Lauder wydanej przez Stowarzyszenie Pardes.

Od kilku lat jesteśmy świadkami w Polsce licznych wydawnictw o charakterze wybitnie religijnym (tłumaczenia Tory, modlitewniki, komentarze). Wydawnictwa te są efektem pracy, czasem bardzo czasochłonnej, ludzi związanych ze Związkiem Gmin Żydowskich w Polsce. Świadczą one najpełniej o kolejnym etapie odrodzenia religijnego życia żydowskiego w Polsce. Ich nakład świadczy jednak także o rosnącym zainteresowaniu szerszej publiczności esencją żydostwa, która tkwi w unikalnej relacji Narodu Wybranego do Najwyższego.
(pc)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Sidur Szaarej Teszuwa" ?
Gebert K., 54 Komentarze do Tory
Krajewski S., 54 komentarze do Tory dla nawet najmiej religijnych spośród nas
Mello A., Judaizm
Modlitewnik dla dzieci
Sidur Szaarej Teszuwa
Stern M., Co to jest Judaizm?
Tora. Pardes Lauder
Vries Mzn., rab. S. Ph. De, Obrzędy i symbole Żydów
Willenberg S., Bunt w Treblince

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl