SERWIS INFORMACYJNY     

ORGANIZACJE STOWARZYSZENIA FUNDACJE


Muzeum Historii Żydów Polskich

Organizacją tworzącą muzeum jest Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, które powołało Radę Muzeum pod przewodnictwem Mariana Turskiego. Prace nad utworzeniem muzeum prowadzi międzynarodowy zespół ekspertów, od 1999 r. kierowany przez dyrektora projektu muzeum Jerzego Halbersztadta. Patronat honorowy nad budową muzeum objął Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski. Międzynarodowy Komitet Honorowy Muzeum działa pod przewodnictwem Shimona Peresa, byłego premiera, a obecnego Ministra Spraw Zagranicznych Izraela.

Przyszłe muzeum, prowadzące na szeroką skalę działalność wystawienniczą i edukacyjną, ma stanowić uzupełnienie dotychczasowej naukowej, dokumentacyjnej i wydawniczej aktywności Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce.

Przesłaniem projektu Muzeum jest ukazanie światu dziejów Żydów na ziemiach polskich i bogactwa ich kultury powstałej w ciągu wieków oraz pomoc młodym Żydom i Polakom w burzeniu przesądów i uprzedzeń przez ukazanie prawdy o wzjemnych relacjach i historii.

Program historyczny przygotowywany jest przez zespół ekspertów - historyków z Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych kierowany przez prof. Israela Gutmana z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.

Projekt stałej ekspozycji przygotowuje londyńska firma Event Communications.

Z początkowego okresu historii Żydów w Polsce zachowały się jedynie nieliczne stare dokumenty, książki i nagrobki. Pierwsze wieki życia Żydów w Polsce zostaną więc odtworzone na podstawie badań historycznych, powstaną repliki, dioramy i modele. W Polsce odnaleziono, sfotografowano i skomputeryzowano już ponad 40 tysięcy eksponatów. Kolejny etap to poszukiwania na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, na Białorusi, Ukrainie i w Rosji i na świecie, a także współpraca z muzeami żydowskimi w Europie, USA i Izraelu, które posiadają wiele obiektów pochodzących z Polski lub związanych z dziejami polskich Żydów.
w internecie

Witryna Muzeum: www.jewishmuseum.org.pl
W miejscu, gdzie stanie muzeum był w latach 80 tych XVIII wieku kompleks koszar artylerii konnej. Po rozbiorach Polski w gmachu stacjonował carski Pułk Wołyński. W 1817 r, władze rosyjskie przeznaczyły budynek na więzienie wojskowe, które później stało się częścią całego kompleksu więziennego, zwanego Gęsiówką, gdzie podczas okupacji niemieckiej urzędowała Rada Żydowska.
W 1948r. na miejscu dawnej siedziby Judenratu, wzniesiono pomnik Bohaterów Getta Warszawskiego dłuta Natana Rappaporta. Obecnie na pustym placu przy ulicy Anielewicza umieszczono tablicę z napisem “Tu stanie Muzeum Historii Żydów Polskich”. Projekt obiektu muzealnego, autorstwa Franka O. Gehrego, podporządkowany będzie całkowicie idei tego miejsca. Centralnym punktem placu pozostanie Pomnik Bohaterów Getta.

Frank O. Gehry, którego rodzice pochodzą z Łodzi, mieszka i pracuje w Los Angeles, jest autorem słynnego muzeum Guggenheima w Bilbao, gigantycznej kawiarni na 260 osób Conde Nast Publications na Times Square w Nowym Yorku, Experience Music Project w Seattle, siedziby DG Bank w Berlinie, oraz bliźniaczych budynków zwanych Ginger i Fred w Pradze.


Prace nad tworzeniem Muzeum Żydów Polskich wspierane są przez sponsorów różnych kategorii takich jak: fundator ( osoba fizyczna, prawna, organizacja, która w ciągu całego czasu realizacji projektu wniesie co najmniej równowartośc 100 tys. dolarów USA), wspierający (osoby fizyczne, prawne lub organizacje, które w ciągu całego czasu realizacji muzeum wniosą co najmniej równowartość 20 tysięcy dolarów USA), wpłacający indywidualnie (osoby fizyczne, które w ciągu całego czasu realizacji muzeum wpłacą minimum 200 dolarów), budowniczowie (osoby fizyczne i prawne, które w ciągu całego czasu realizacji muzeum wniosą łączną kwotę w wysokości ponad 1 milion dolarów). Dotychczasowi sponsorzy to: Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Wiktor Markowicz, Fundacja Ryszarda Krauzego, Szwedzki Komitet Wpierania Budowy, Niemiecki Komitet Wspierania Budowy, Fundacja Ronalda S. Laudera, Polska Rada Biznesu, Angielski Komitet Wspierania Budowy. Pod kierunkiem Marcina Święcickiego działa także Polski Komitet Wspierania Budowy Muzeum.

Jerzy Halbersztadt, dyrektor projektu
Ewa Junczyk-Ziomecka

Muzeum Historii Żydów Polskich
Projekt Stowarzyszenia
Żydowski Instytut Historyczny
w Polsce

Biuro w Warszawie
ul. Jelinka 48
01-646 Warszawa
tel. (+48 22) 833-0021
fax (+48 22) 832-2043
e-mail: museum@jewishmuseum.org.pl
Witryna: www.jewishmuseum.org.pl

Zapraszamy do dyskusji na temat "Muzeum Historii Żydów Polskich"

Beit Warszawa

Brama Grodzka - Teatr NN

Centrum Badań nad Zagładą Żydów (PAN)

Centrum im. M. Anielewicza

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

Clil - żydowski chór

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie

Forum Zydów Polskich

Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej

Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense

Fundacja im. Prof. Mojżesza Schorra

Galicja Muzeum

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Hatikvah

Muzeum Historii Żydów Polskich

PAJA

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Polska Unia Studentów Żydowskich

Wirydarz

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Żydowski Instytut Historyczny

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl