SERWIS INFORMACYJNY     

ORGANIZACJE STOWARZYSZENIA FUNDACJE


Centrum Badań nad Zagładą Żydów (PAN)

Centrum powstało w 2 lipca 2003 r., na mocy rozporządzenia Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, prof. Henryka Domańskiego.

Celem jego powołania jest stworzenie interdyscyplinarnego środowiska osób zajmujących się Zagładą Żydów w Polsce w czasie II wojny światowej w różnorodnych aspektach: historycznym, socjologicznym, psychologicznym, literaturoznawczym, antropologicznym.

Do zespołu Centrum należą osoby, które swoich miejscach pracy i środowiskach zajmują się – od niedawna, od lat kilku lub kilkunastu – problematyką Zagłady. Potrzeba powołania Centrum zrodziła się ze wspólnych spotkań i dyskusji poświęconych problemom prowadzonych przez nas własnych badań.

Centrum ma na celu prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników, przygotowywanie publikacji dokumentów źródłowych, ważnych opracowań i relacji, niedostępnych w Polsce; organizowanie seminariów i konferencji naukowych; współpracę z ośrodkami zagranicznymi zajmującymi się tematyką Holocaustu i ludobójstwa; prowadzenie działań edukacyjnych – przygotowanie oferty seminariów i wykładów dla ośrodków akademickich w Polsce, a także współpracę z osobami oraz instytucjami zajmującymi się nauczaniem o Zagładzie na wszelkich szczeblach edukacji.


Badania nad Zagładą Żydów są prowadzone na różnych kontynentach przez setki naukowców od ponad 60 lat. Pomimo tysięcy opublikowanych książek i artykułów, pomimo mnóstwa konferencji, sympozjów i seminariów, pomimo wielu projektów badawczych i edukacyjnych prowadzonych przez muzea, instytuty pamięci i uniwersytety na całym świecie - nadal pozostaje dużo do zrobienia.

Zagłada Żydów, która wydarzyła się na polskiej ziemi i w polskiej obecności, w świadomości historycznej przeważającej części Polaków nie należy jak dotąd ani do historii Polski, ani też nie stanowi części polskiego losu. Uważamy, że należy to zmieniać. Dlatego chcemy łączyć perspektywę badawczą z działalnością edukacyjną, mającą na celu rozpowszechnianie wiedzy oraz kształtowanie postaw.

w internecie

Witryna Centrum.
Baza danych o Warszawskim Getcie.

W polskich archiwach wciąż znajduje się wiele nieznanych dokumentów, niewykorzystanych świadectw i relacji, które warto poznać, opracować i wprowadzić do światowego obiegu naukowego. Współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi zajmującymi się problematyką Zagłady utrudnia brak polskiego środka akademickiego, który zajmowałby się wyłącznie tą tematyką. Uważamy, że należy to zmienić. Stąd inicjatywa powołania Centrum Badań nad Zagładą Żydów.

Centrum skupia badaczy wywodzących się z różnych dyscyplin humanistycznych: historyków, literaturoznawców, socjologów, psychologów. Chcemy prowadzić badania interdyscyplinarne, łączyć odmienne metodologie, przełamywać dotychczasowe schematy opisywania Zagłady, odsłaniać różne perspektywy poznawcze i punkty widzenia, pokazywać niejednorodność i niejednoznaczność historycznej materii, szukać nowych – nieznanych, ale także niekonwencjonalnych – źródeł.
(na podst. informacji z internetu)


dr hab Barbara Engelking-Boni - kierownik Centrum, IFiS PAN (od 15 lat zajmuje się tym tematem, jest autorką kilku książek, w tym wspólnie z J. Leociakiem książki „Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście”; od kilku lat prowadzi seminaria i wykłady na temat Holocaustu, m.in. na UW, SWPS, ATK.


IFiS PAN
Pałac Staszica
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa; pok. 120
http://www.holocaustresearch.pl
e-mail: holocaustresearch@ifispan.waw.pl

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Centrum Badań nad Zagładą Żydów (PAN)" ?

Beit Warszawa

Brama Grodzka - Teatr NN

Centrum Badań nad Zagładą Żydów (PAN)

Centrum im. M. Anielewicza

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

Clil - żydowski chór

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie

Forum Zydów Polskich

Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej

Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense

Fundacja im. Prof. Mojżesza Schorra

Galicja Muzeum

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Hatikvah

Muzeum Historii Żydów Polskich

PAJA

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Polska Unia Studentów Żydowskich

Wirydarz

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Żydowski Instytut Historyczny

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl