SERWIS INFORMACYJNY     


Brama Grodzka - Teatr NN

Siedziba Ośrodka jest symbolicznym kluczem do zrozumienia jego idei. Brama Grodzka będąca dawniej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, Brama miasta wielu kultur i narodów, jakim był Lublin, ma za zadanie ocalić od zapomnienia prawdę o wspólnej przeszłości Polaków, Żydów, Ukraińców, Romów, Tatarów i Niemców, którzy żyli na ziemi lubelskiej obok siebie. Ma także za zadanie otworzyć współczesny Lublin na bogactwo jego własnych dziejów - dziejów miejsca, gdzie spotykała się kultura Wschodu i Zachodu, gdzie wznoszono różne modlitwy do jednego Boga, gdzie kolejne wojny zostawiały głębokie rany. By rany te nie przerodziły się we wrogość i obcosć potrzebna jest wiedza o tym, że kiedyś było inaczej, dlatego Ośrodek podejmuje szereg działań obywatelskich.

Teatr NN powstał w 1990 roku realizujśc początkowo przedstawienia autorskie. Z czasem Teatr NN zaczął podejmować zadania o charakterze społecznym i edukacyjnym. Odbudowanie siedziby Ośrodka i przyległych do niej kamienic stało się impulsem do ożywienia lubelskiej starówki. Jednym z pierwszych programów realizowanych w Ośrodku był cykl imprez pt. "Spotkania Kultur" gromadzących artystów ze środowisk twórczych Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej.

W 1998 roku w oparciu o Teatr NN powstał OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN". Celem Ośrodka jest przywracanie i zachowanie pamięci o kulturze, historii i dorobku mieszkających w Lublinie Żydów. Cel ten realizowany jest na wiele sposobów, przez działania artystyczne, wystawy, spotkania, sesje, promocje książek i czasopism (Scriptores), projekcje filmów, koncerty, stronę internetową, działalność wydawniczą. W 1998 r. rozpoczęto realizację programu o charakterze edukacyjnym o nazwie: "Wielka Księga Miasta". Polega on na zbieraniu materiałów archiwalnych związanych z historią polsko-żydowskiego Lublina: zdjęć, relacji mówionych i dokumentów.

Kolejnym, niezwykle ważnym projektem jest program "ZAPOMNIANA PRZESZŁOŚĆ - WIELOKULTUROWE TRADYCJE LUBELSZCZYZNY". Adresatem tego projektu jest młodzież szkolna zamieszkująca region lubelski. Twórcy projektu kierowali się słowami prof. Jacka Woźniakowskiego: "Edukacja powinna się zacząć od rozszyfrowania naszego najbliższego otoczenia, znaczenia i wymowy tego, co zostało nazwane naszym kulturowym krajobrazem (...). Edukacja powinna otwierać nasze oczy także na inne krajobrazy, na znaczenie i wymowę innych kultur, innymi słowy na wartość odmienności" ("Tygodnik Powszechny", nr 33, sierpień 1999).

Edukacja regionalna proponowana po reformie oświaty nie może być powielaniem lekcji historii, ale powinna polegać na twórczym zaangażowaniu młodzieży w odkrywanie swego najbliższego otoczenia, w szukanie swego własnego oblicza, swojej Małej Ojczyzny, co nabiera szczególnego znaczenia w obliczu faktu wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej. Edukacja regionalna nie może być napiętnowana polonocentryzmem, na którego niebezpieczeństwa zwracał niejednokrotnie uwagę prof. Jerzy Kłoczowski dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. ("Rzeczpospolita", 10-11 listopada 2001). O dobry jej kształt troszczy się właśnie Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie.


Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
ul. Grodzka 21, Lublin
tel. (081) 532 58 67
fax. (081) 534 61 10
e-mail: teatrnn@tnn.lublin.pl

Programy Ośrodka i osoby koordynujące:

Dyrektor Ośrodka - Tomasz Pietrasiewicz (tomek@tnn.lublin.pl)
Vicedyrektor - Witold Dąbrowski (witek@tnn.lublin.pl)
Archiwum Fotografii - Beata Markiewicz (beata@tnn.lublin.pl), Agnieszka Wiśniewska (agnieszka@tnn.lublin.pl)
Edukacja - Grzegorz Żuk (gzuk@tnn.lublin.pl)
Historia Mówiona - Marta Kubiszyn (marta@tnn.lublin.pl), Marta Grudzińska (martag@tnn.lublin.pl)
Internet - Krzysztof Wojteczko (krzysiek@tnn.lublin.pl), Rafał Sawicki (rafal@tnn.lublin.pl)
"Scriptores" - Marcin Skrzypek (marcin@tnn.lublin.pl)
Zapomniana Przeszłość - Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny - Joanna Zętar (asia@tnn.lublin.pl)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Brama Grodzka - Teatr NN" ?

Beit Warszawa

Brama Grodzka - Teatr NN

Centrum Badań nad Zagładą Żydów (PAN)

Centrum im. M. Anielewicza

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

Clil - żydowski chór

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie

Forum Zydów Polskich

Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej

Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense

Fundacja im. Prof. Mojżesza Schorra

Galicja Muzeum

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Hatikvah

Muzeum Historii Żydów Polskich

PAJA

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Polska Unia Studentów Żydowskich

Wirydarz

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Żydowski Instytut Historyczny

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl