SERWIS INFORMACYJNY     

SŁOWNIK

Tora

Tora [hebr., prawo, nauka], Pięcioksiąg Mojżesza [gr. Pentateuch], podstawowa część hebrajskiego kanonu Pisma Świętego, na którą składają się: Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb, Księga Powtórzonego Prawa. Potocznie nazywana także
’ Chumasz. W języku hebr. księgi te od pierwszych słów tekstu noszą nazwy: Be-reszit [hebr., Na początku], Szemot [hebr., Imiona], Wa-ikra [hebr., I wezwał], Be-midbar [hebr., Na pustyni], Dwarim [hebr., Słowa]. Tradycja przypisuje ich autorstwo Mojżeszowi. Dopiero badania podjęte w poł. XVIII w. i rozwijane przez biblistów współczesnych wykazały, że jest to kompilacja różnorodnej literatury rel., pochodzącej z kilku źródeł.
Dwa najstarsze to południowe (w którym imię Boga zapisane jest za pomocą tetragramu JHWH – Jahwe) i, nieco młodsze, północne (określające Boga słowem Elohim), wywodzące się co najmniej z czasów Samuela (ok. 1050–1005 p.n.e.), choć fragmenty T. mogą pochodzić z czasów Mojżesza. Część Księgi Powtórzonego Prawa datuje się na okres reform Jozjasza (640–609 p.n.e.). Ostateczna wersja Pięcioksięgu została skodyfikowana ok. 622 p.n.e. W późniejszych okresach następowały drobne redakcje, powstały księgi Proroków i Pisma, które weszły do kanonu Biblii hebr. (Tanach), różniącej się od Biblii katolickiej (która zawiera siedem ksiąg więcej). Dla Żydów T. jest najświętszym obiektem kultu. Rodały, czyli zwoje T. spisanej na pergaminie, nawinięte na drewniane wałki i ozdobnie ubrane, przechowywane są w aron ha-kodesz w synagodze i uroczyście odczytywane przez wywołanych mężczyzn podczas nabożeństw.

w internecie

Tekst zamieszczony obok pochodzi z książki
"Historia i kultura Żydów polskich. Słownik",
autorstwa Aliny Całej, Hanny Węgrzynek i Gabrieli Zalewskiej,
wydanej przez WSiP
Żydowscy mistycy wierzyli, że T. posiada ukryty sens, zawiera wszystkie tajemnice wszechświata i wielką moc magiczną. Hebrajskie litery, które składają się na jej tekst, także mają mistyczne znaczenie. Studiowanie T. i Talmudu jest obowiązkiem pobożnego Żyda. Kobietom nie wolno było czytać T., wiedzę czerpały z tłumaczeń obszernych fragmentów Pięcioksięgu na język jid. W szerszym znaczeniu słowo “Tora” dla wyznawców judaizmu oznacza wywiedzione z Biblii zasady rel., prawo, wiedzę judaistyczną albo naukę.
A.C.

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Tora" ?

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl