SERWIS INFORMACYJNY     

TEMAT MIESIĄCA

Edukacyjna rola Oświęcimia

Pod tym tytułem odbyła się w Krakowie w dniach 16-17 czerwca 2003 międzynarodowa konferencja poświęcona rządowemu projektowi założenia w Oświęcimiu „Międzynarodowego Centrum Edukacyjnego”.


Pierwszego dnia obrady toczyły się w krakowskim Międzynarodowym Centrum Kultury:


W Konferencji wzięli udział m. in. przedstawiciele Instytutu Yad Vashem, waszyngtońskiego Holocaust Museum, organizacji byłych więźniów, przedstawiciele polskiego rządu, hierarchii Kościoła katolickiego, organizacji żydowskich, członkowie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej oraz instytucji pracujących na rzecz upamiętnienia ofiar KL Auschwitz.


Ambasador Szewah Weiss, w drugim planie prof. Israel Gutman:Red. Stefan Wilkanowicz, bp Kazimierz Nycz, Marszałek Kazimierz Kutz, prof. Władysław Bartoszewski:Omawiano działalność podstawowych istniejących dziś ośrodków edukacji w Polsce zajmujących się problematyką Zagłady, jak i rolę ośrodków uniwersyteckich w badaniu i nauczaniu na ten temat. Przyrównano to do programów istniejących poza granicami Polski, w szczególności w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych.


Przede rozpoczęciem obrad złożono kwiaty i oddano hołd ofiarom KL Auschwitz. Na zdjęciu: Kazimierz Albin, Szymon Szurmiej i min. Tadeusz Matusiak:


Wnioski z konferencji podsumował prof. Władysław Bartoszewski, stwierdzając, że wiele zostało w ostatnich latach uczynione, Polska doczekała się specjalistycznych podręczników, programów dokształcania nauczycieli, rozwoju ośrodków badań i studiów uniwersyteckich. Wiele tym niemniej pozostaje do uczynienia, aby szerzyć wiedzę nad możliwościami ludzkiej nienawiści i metodami jej przeciwdziałania.


Pof. Władysław Bartoszewski, więzień 4427, przewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej:


Podkreślano zgodnie duże osiągnięcia Muzeum Auschwitz-Birkenau zarówno w takich kierunkach jak archiwistyka czy konserwacja zabytków, jak i edukacja, badania naukowe oraz dokształcanie nauczycieli.

Międzynarodowe Centrum Edukacyjne powinno zatem ułatwić współpracę pomiędzy ośrodkami już dziś zajmującymi się tą kwestią, stanowić instytucjonalnego partnera dla najważniejszych organizacji na całym świecie – przede wszystkim dla Yad Vashem, integrować wysiłki czynione w wielu ośrodkach w Polsce, m. in. we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.
Jednak dla zachowania ciągłości względem bogatego dorobku naukowego, dydaktycznego oraz archiwalnego Muzeum Auschwitz-Birkenau, jak i dla ułatwienia wdrażania współpracy międzynarodowej postulowano, aby – zgodnie z uchwałami Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej - Międzynarodowe Centrum Edukacyjne powstało w ramach struktur samego Muzeum. Taki projekt mógłby być pomocny dla ustanowienia w przyszłości wyższej szkoły humanistycznej w Oświęcimiu.


Drugiego dnia obrady odbywały się na sali Senatu Uniwersytetu Jagielońskiego:


Projekt „Międzynarodowego Centrum Edukacyjnego” jest wpisany jako jeden z priorytetów II Etapu Rządowego Strategicznego Programu Oświęcimskiego. Konferencję zorganizowały ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Spraw Zagranicznych, Kultury oraz Edukacji Narodowej we współpracy z Międzynarodową Radą Oświęcimską.
(pc)

Zapraszamy do dyskusji na temat "Edukacyjna rola Oświęcimia"

zobacz także

Szoah:
Auschwitz
Ludzie:
Władysław Bartoszewski

Zapraszamy do wzięcia udziału w forum dyskusyjnym na temat:
Pamięć o Zagładzie

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl