SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE SYLWETKI BIOGRAFIE

Abraham Neuman

urodzony w Sierpcu 1873/1875 malarz, grafik, zginął w getcie krakowskim 1942. Był synem pisarza w majątku leśnym.

W 1892 przyjechał do Warszawy by uczyć się malarstwa. Kontakt z Samuelem Hirszenbergiem spowodował decyzję wyjazdu na studia do krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, u Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. Duży wpływ na artystę miał Stanisławski, z którym jeździł na plenery zimowe do Zakopanego.

W 1903 przebywał w Paryżu ucząc się w Academie Julian. Zwiedził wówczas Anglię, Holandię, Belgię i Niemcy. Był w Palestynie, a także po I wojnie, w Stanach Zjednoczonych. W latach 1925-27 wykładał w Jerozolimie w Szkole Rzemiosł Artystycznych "Becalel". W 1909 pojechał na plener do majątku Kierbedziów w Rybiniszkach na Inflantach Polskich. Mieszkał w Zakopanem, Wiedniu, Krakowie.
Malował pejzaże z Tatr, Kazimierza Dolnego, Bretanii, Palestyny, portrety i martwe natury. Był pierwszym żydowskim artystą malarzem z Polski, który w 1904 pojechał do Palestyny i jako pierwszy zetknął się z nowymi problemami malarskimi: odrębnością światła i perspektywy powietrznej. Długo się zmagał z ich rozwiązaniem, ale już od czasu drugiego pobytu w Palestynie motywy palestyńskie stały się stale obecne w jego twórczości.

Należał do krakowskiego ZPAP i Zrzeszenia Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie. Uczestniczył w wystawach "Sztuki", indywidualne wystawy miał w TPSP w Krakowie i Lwowie (1909), w TZSP (1908 i 1911), i w Salonie Krywulta (1903), w Warszawie i Łodzi (1913), a także w salonach Paula Cassirera (1903) i Eduarda Schultego (1909) w Berlinie. Brał udział w wystawach wiedeńskiej "Secesji". Uczestniczył w żydowskich wystawach sztuki w Warszawie od 1916.
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Abraham Neuman" ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl