SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE SYLWETKI BIOGRAFIE

Aleksander Blonder

Aleksander (Sasza, Szaje, Andre) Blonder (Blondel). Malarz awangardowy czynny w Paryżu. Urodzony w 1909 w Czortkowie na Podolu, zmarł w 1949 w Paryżu.

W latach 1931-1932 studiował architekturę w École Nationale Supérieure des Beaux-Arts w Paryżu. Równolegle kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w malarskich pracowniach Teodora Axentowicza, Władysława Jarockiego i Fryderyka Pautscha; naukę ukończył w 1934 roku. W Krakowie związał się z ugrupowaniami o lewicowym profilu politycznym - Komunistycznym Związkiem Młodzieży Polskiej i Związkiem Młodzieży Socjalistycznej "Życie". Należał do grona twórców artystycznej grupy ŻYWI. W 1933 został współzałożycielem awangardowej GRUPY KRAKOWSKIEJ opowiadającej się za rewolucyjnym, lewicowym programem społecznym; wraz z członkami tego ugrupowania eksponował swe prace w latach 1933-1937. W 1935 zajmował się reżyserią i projektowaniem oprawy scenograficznej dla dziecięcego teatru Żydowskiej Szkoły Powszechnej w Bielsku. W 1937 został usunięty za działalność polityczną z szeregów Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków. W tymże roku wyjechał jako stypendysta do Paryża. Okres II wojny światowej spędził we Francji angażując się w działalność ruchu oporu. Od 1942 występował pod przybranym nazwiskiem André Blondel. W 1943 objął posadę profesora w liceum w Carcassonne. W 1945 osiadł w Paryżu, skąd często wyjeżdżał na południe Francji do Sète. Był członkiem ugrupowania Artistes Méridionaux w Tuluzie.

Blonder eksponował swe prace w warszawskim Instytucie Propagandy Sztuki w latach 1936-1937. Pierwsza indywidualna wystawa artysty odbyła się w Salonie Henryka Koterby w Warszawie w 1937 r. Kolejne prezentacje jego sztuki miały miejsce w Tuluzie (1946), Paryżu (1949) i Perpignan (1949). Retrospektywne pokazy odbyły się w Muzeum Narodowym w Krakowie (1970), Narbonne (1959), Sete ((1959) i Carcassonne (1980).

Na młodzieńczą twórczość Blondera oddziałała sztuka École de Paris, przede wszystkim dzieła Chaima Soutine'a, Marca Chagalla i Amadeo Modiglianiego. Artysta malował utrwalone w pamięci motywy bożnicy w rodzinnym Czortkowie oraz widoki Kościoła Mariackiego i Plant w Krakowie zainspirowane ekspresyjnymi obrazami Stanisława Wyspiańskiego. Z lat 1932-1934 pochodzi szereg obrazów abstrakcyjnych (PION, POZIOM I UKOS W UKŁADZIE PŁASZCZYZNY, ŻÓŁTY TRÓJKĄT NA PŁASZCZYŹNIE), w których znajduje odzwierciedlenie stosowane przez Władysława Strzemińskiego fakturalne zróżnicowanie geometrycznych pól.

w internecie

Biogram pochodzi z portalu www.culture.pl
W kompozycjach zbliżonych do abstrakcji aluzyjnej gęsta sieć przenikających się, drobnych form sugerujących ludzkie sylwetki, wypełnia cały kadr obrazu. Przestrzeń traktowana jest tu w sposób nieciągły; addytywne spiętrzenie planów kompozycyjnych przywołuje na myśl zarówno reguły sztuki prymitywnej jak i estetyczną teorię "strefizmu" Leona Chwistka (KOMPOZYCJA. W KAMIENIOŁOMACH). W 1932 Blonder wziął udział w wystawie awangardowej sztuki grupy Plastyków Nowoczesnych urządzonej w IPS. W powstałym w 1933 monumentalnym obrazie WIĘZIENIE czytelne są reminiscencje relegowania z ASP - na mocy decyzji rektora Pautscha - grupy lewicujących studentów; ekspresyjność ujęcia pogłębia tu mroczna gama kolorystyczna. W tym samym czasie Blonder malował syntetyczne pejzaże.

W 1934 istotną rolę w jego twórczości zaczęła odgrywać technika akwarelowa i gwasz. Artysta zintensyfikował kolorystyczne walory swych prac (KOMPOZYCJA Z LAMPĄ NAFTOWĄ, 1935-1937). Stosował, zwłaszcza w studiach portretowych, barwy nasycone - głębokie czerwienie, mocne błękity i ciemne zielenie. Postacie ujmował lapidarnie kilkoma pociągnięciami pędzla, martwym naturom nadawał świetlistość. Kontynuował też poszukiwania w zakresie abstrakcji zbliżając się do rygorów abstrakcji geometrycznej. W 1937 zachwycił się w Paryżu malarstwem Pierre'a Bonnarda. Od 1945 często przebywał na południu Francji w Sète, Narbonne, Perpignan i Montpellier, gdzie malował świetliste, rozjaśnione pejzaże; poprzez spłaszczenie przestrzeni obrazowej, syntetyzację i geometryzację form oraz arbitralny dobór barw nadawał krajobrazom umowny charakter. Reprezentatywne dla tego okresu są też martwe natury ujęte schematycznie, dające pretekst dla kolorystycznych eksperymentów. Gama barw intensywnych, niekiedy ostrych i kontrastowo zestawionych pogłębia ekspresyjne walory szkicowo malowanych portretów (HELENKA Z LALKĄ, 1948-1949), które odsyłają do sztuki francuskich fowistów. Ujawnia się tu ponownie oddziaływanie twórczości Soutine'a, a także artystyczne powinowactwo z malarstwem André Dunoyer de Segonzaca. Blonder zajmował się ponadto ilustratorstwem (ilustracje do poematu Doëtte Angliviel "Le Cheval fou", Narbonne 1947).

Irena Kossowska
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
luty 2003

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Aleksander Blonder " ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl