SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE SYLWETKI BIOGRAFIE

Mojżesz Nachmanides

Mojżesz ben Nachman, znany też pod akronimem Ramban.

Żył w latach 1194-1270. Rabiniczny uczony i komentator Biblii, przywódca hiszpańskiej wspólnoty żydowskiej. Urodzony w Geronie, znany od wczesnej młodości jako badacz Talmudu. Był nie tylko rabinem Gerony, ale duchowym przywódcą całej społeczności żydowskiej w Hiszpanii. Utrzymywał się praktykując jako lekarz, leczył tak znamienite osobistości jak króla Jakuba Aragońskiego.
W 1263 na polecenie króla wziął udział w publicznym sporze dotyczącym pewnego przechrzczonego Żyda. Nachmanides miał wystąpić w obronie judaizmu w debacie ze swym oponentem Pablem Christiani, zaangażowanym w działalność misjonarską wśród Żydów. Christiani głosił, że wiele fragmentów Talmudu udowadnia prawdy głoszone przez chrześcijaństwo. Dysputa teologiczna trwała cztery dni. Odbywała się w Barcelonie w obecności króla i jego dworu, a także wysokich dostojników Kościoła. Po jej zakończeniu zarówno strona kościelna jak i Nachmanides opublikował wersję jej przebiegu. Pomimo różnic w szczegółach publikacje te umożliwiają w miarę wierne odtworzenie tamtej dysputy. Pablo Christiani dowodził, że legendy zawarte w Talmudzie potwierdzają fakt, że mesjasz już przybył w osobie Jezusa - Boga i człowieka, który swą śmiercią odpokutował za grzechy ludzi i w związku z tym przykazania judaizmu straciły swą ważność. Nachmanides przeciwstawił się metodzie wyciągania wniosków chrystologicznych z tekstów, których nie można brać dosłownie, gdyż właśnie alegoria jest ich główną siłą wyrazu. Nachmanides potwierdził prawdy judaizmu, atakując jednocześnie niektóre dogmaty dotyczące natury Boga. Oskarżył też chrześcijan za występki, które dalekie są od głoszonej przez nich nauki o pokoju i miłości. Debata została przerwana. Nie ustalono żadnych końcowych wniosków. Po jej zakończeniu Nachmanides przez tydzień nauczał w synagodze w Barcelonie, gdzie wcześniej zakonnik chrześcijański wygłosił kazanie zachęcające Żydów do konwersji na chrześcijaństwo.
Następnie Nachmanides wrócił do Gerony. Nie mógł tam jednak pozostać, gdyż swoim wystąpieniem naraził się dominikanom, którzy w 1265 wytoczyli przeciw niemu proces w Sądzie Inkwizycji, oskarżając go o bluźnierstwo. Król, który mu sprzyjał, zaproponował, aby sprawę zakończyć skazując Nachmanidesa na dwa lata wygnania z kraju a jego relację z debaty - na zniszczenie. Nie usatysfakcjonowało to jednak dominikanów. Nachmanides opuścił Hiszpanię i wyruszył do Ziemi Świętej, dokąd dotarł w 1267.

Nachmanides zatrzymał się w Jerozolimie, gdzie zreorganizował wspólnotę i założył synagogę, która przez stulecia była jedyną synagogą w Jerozolimie. W 1268 przeniósł się do Akry, gdzie spędził ostatnie dni swego życia.

Największy rozgłos zdobył Nachmanides dzięki swym przejrzystym komentarzom do Biblii pisanym w późniejszych latach życia. Skupiał się na dosłownym znaczeniu tekstów, analizował strukturę narracji oraz jej porządek wychodząc z założenia, że Bóg podyktował Mojżeszowi całość Tory. Swoje objaśnienia często uzupełniał fragmentami o charakterze homiletycznym, filozoficznym, czy nawet mistycznym. Nachmanides odrzucał filozoficzny racjonalizm, na rzecz objawienia, sięgał do tradycji kabalistycznej, chociaż jednocześnie był zwolennikiem ograniczania poszukiwań mistycznych. Niewątpliwie jego autorytet przyczynił się jednak do wzrostu znaczenia myślenia mistycznego w filozofii żydowskiej.
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Mojżesz Nachmanides " ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl