SERWIS INFORMACYJNY     

Jakub Wilner

Ur. W 1890 w Białymstoku w rodzinie robotniczej. Ukończył jeszybot w Mosarzu na Wileńszczyźnie. Z zamiłowania dziennikarz i literat. Od rewolucji 1905 związany z żydowskim ruchem robotniczym, członek Syjonistyczno-Socjalistycznej Partii Robotniczej "Farajnigte" 1917, od 1920 członek Bundu. Od 1921 mieszkał w Warszawie, gdzie był radnym miejskim i przez kilka lat członkiem Rady Żydowskiej Gminy Wyznaniowej.

Początkowo uczył języka hebrajskiego, a następnie został gorącym zwolennikiem jidysz i długoletnim członkiem (1921-39) oraz głównym sekretarzem (1919-29) Zarządu Głównego Centrale Jidisze Szul Organizacje. Należał do warszawskiego zarządu Związku Literatów i Dziennikarzy Żydowskich.
Wchodził w skład redakcji pism: "Folkscajtung", "Grinenke Bejmałach", "Der Chawer", "Szul un Lebn" oraz współredagował pismo dla dzieci "Kleine Folkscajtung". Pisał opowiadania dla dzieci. Był autorem podręczników dla szkół CISzO: "Lejzen un szrajben", "Majn jidyszbuch".

Tuż przed wybuchem wojny jako członek delegacji Bundu wyjechał do USA, gdzie współredagował miesięcznik "Cukunft". Był znany jako działacz polskiej sekcji Bundu oraz sekretarz Generalny Żydowskiego Komitetu Robotniczego (do 1963). Autor m.in. dwutomowej pracy "Bundistn" (1926-29) i "Ashes and Fire" (1947). Zmarł w 1966 w Nowym Jorku.
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Jakub Wilner" ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl