SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE SYLWETKI BIOGRAFIE

Natan Glucksberg

(1780-1831; zapoczątkował działalność Glucksbergów - rodziny księgarzy, drukarzy i wydawców w XIX wieku w Warszawie.

Był właścicielem od 1804 wypożyczalni książek francuskich, którą przejął po bracie Lewinie, istniała ona do 1821 r. W 1809 założył jedną z największych warszawskich księgarni przy Krakowskim Przedmieściu, po trzech latach przeniósł ją na ul. Miodową, by wreszcie w 1828 usytuować się w pałacu Teppera.

Wsławił się tym, że przemycał do Królestwa z zagranicy druki zakazane przez carską cenzurę, posiadał także na składzie nuty, mapy i ryciny, a także pomoce szkolne. Ogłosił 24 katalogi książek znajdujących się na składzie w jego księgarni w języku polskim, francuskim i niemieckim. Od 1816 sam stał się nakładcą. W 1819 założył prawdziwie nowoczesną jak na tamte czasy drukarnię, której wyposażenie sprowadził z Lipska i Paryża, około 1827 uruchomił również własną odlewnię czcionek, co umożliwiło innym drukarniom krajowym korzystanie z jego osiągnięć.
Wydawał tak znaczące czasopisma jak: "Pamiętnik Naukowy", "Gazeta Literacka" a od 1822 "Pamiętnik Warszawski". W wydawnictwie Glucksberga ukazały się "Dzieła dramatyczne" Wojciecha Bogusławskiego (twórcy polskiej sceny narodowej), "Dzieła" J. I. Kraszewskiego (w latach 1829-33 ukazało się 18 tomów), "Biblia" w przekładzie ks. J. Wujka, "Cierpienia młodego Wertera" J. W. Goethego, utwory J. U. Niemcewicza, K. Brodzińskiego oraz istotne w rozwoju literatury polskiej dzieła takie jak: "Maria" A. Malczewskiego oraz "Malwina" M. Wirtemberskiej. Od 1818 używał tytułu księgarza i typografa Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W 1818 uruchomił także księgarnię i drukarnię w Krzemieńcu - głównie na użytek znakomitego Liceum Krzemienieckiego.

Natan Glucksberg angażował się w życie społeczne i polityczne, był członkiem loży masonskiej (Loża Północna), zaliczany był do grona postępowych Żydów polskich walczących o pełnię praw dla Żydów. Pochowany został na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie.

Wysoki poziom typograficzny, konkurencyjnie niskie ceny, a ponadto wprowadzenie zwyczaju płacenia honorariów autorskich doprowadziły do upadku finansowego wydawnictwa. Wyposażenie drukarni oraz zasoby księgarni zostały sprzedane po śmierci Natana Glucksberga na pokrycie powstałych długów. Działalność ojca kontynuowali synowie.
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Natan Glucksberg" ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl