SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE SYLWETKI BIOGRAFIE

Józef Wittlin

Urodzony 17 sierpnia 1896 w Dmytrowie w Galicji, zmarł 28 lutego 1976 w Nowym Jorku. Poeta, powieściopisarz, tłumacz i krytyk literacki.

Ukończył lwowskie gimnazjum, studiował filozofię i językoznawstwo na uniwersytecie w Wiedniu. W czasie I wojny światowej zgłosił się jako ochotnik do Legionu Wschodniego, później walczył w armii austriackiej. Po wojnie kontynuował studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W latach 1919-21 pracował jako nauczyciel szkół średnich. Początkowo związał się z grupą literacką "Zdrój", a następnie ze "Skamandrem". W latach 1921-24 pracował jako kierownik literacki Teatru Miejskiego oraz wykładowca Szkoły Dramatycznej w Łodzi. W 1927 przeniósł się do Warszawy.

W tym tez okresie opublikował "Hymny" (1920), tłumaczenie "Gilgamesza" (1922) oraz swój przekład heksametrem "Odysei" Homera (1924), za który otrzymał w 1935 nagrodę polskiego PEN-Clubu. W 1936 uhonorowano go nagrodą "Wiadomości Literackich" za powieść "Sól ziemi", za którą również otrzymał w 1937 Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury, a później w 1943 nagrodę American Academy of Arts and Letters. Powieść ta była pierwszą częścią zamierzonego cyklu pod tytułem "O cierpliwym piechurze", jednak cześć druga zaginęła w czasie wojny i autor nigdy do niej nie powrócił. "Sól ziemi" ukazuje losy prostego żołnierza z Pokucia na początku I wojny swiatowej na groteskowo nakreślonym tle monarchii austro-węgierskiej. Została ona przetłumaczona na 9 języków.
Po wybuchu II wojny światowej opuścił kraj udając się przez Francję i Portugalię do USA. Od 1941 przebywał w Nowym Jorku, gdzie współredagował "Tygodnik Polski". Zajmował się działalnością krytycznoliteracką, publicystyczną i poetycką. Był autorem wstępu pt.: "Pokłon poetom Ghetta" do antologii "Poezje Ghetta" (Nowy Jork 1945) będącej kolejnym wydaniem antologii "Z otchłani", która ukazała się jako druk konspiracyjny w Warszawie w 1944.

W twórczości Wittlina odnaleźć można echa wczesnego ekspresjonizmu, jak i nawiązania do polskiej poezji renesansu i baroku. Poza wspomnianymi utworami na dorobek Wittlina składają się ponadto: wspomnieniowo-eseistyczny tom "Mój Lwów" (1946), zbiór szkiców "Orfeusz w piekle XX wieku" (1963), liryki patriotyczne i osobiste (cykl "Esencje") oraz ostatni przygotowany przez poetę do druku tom "Poezje" (1978).
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Józef Wittlin" ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl